SK | EN

Financie

... Investícia je reťazcom krokov, z ktorých každý má svoj neopomenuteľný význam a nadväzuje na ten predchádzajúci. Aj drobná chyba a zlé rozhodnutie v jednom kroku môžu spôsobiť množstvo problémov v ďalších fázach projektu ...
pokračovanie >>

 

 • Finančné štrukturovanie

  • Analýzy finančných potrieb a možností
  • Štrukturovania projektového financovania
  • Optimizácie finančných schém pre investície
  • Reštrukturalizácia financovania
 • Asistencia pri získavaní finančných zdrojov

  • Informačné memorandá
  • Príprava údajov, podkladov a prezentácii pre finančných partnerov
  • Vyhľadávanie a tendrovanie finančných investorov a bánk
  • Podpora pri negociáciách s finančnými investormi a bankami