SK | EN
Partner:

Projekt: Prístup k develop. projektom

Investičné náklady: n/a
Typ projektu: strategické poradenstvo
Poskytovaná služba: poradenstvo
Rok: 2011/2012