SK | EN
Partner:

Projekt: Dolná Pekná

Investičné náklady: 30 mil. Eur
Typ projektu: polyfunkčný development
Poskytovaná služba: investície & manažment
Rok: 2008