SK | EN
Partner:

Projekt: Rendez

Objem financovania: 2,6 mil. Eur
Typ projektu: rezidencia/obč. vybavenosť
Poskytovaná služba: refinancovanie pozemkov
Rok: 2009