SK | EN
Partner:

Projekt: štrukturovanie realitného fondu

Investičné náklady: n/a
Typ projektu: zriadenie fondu
Poskytovaná služba: poradenstvo / podpora
Rok: 2010