SK | EN
Partner:

Projekt: Rendez

Objem financovania: 1.6 mil. EUR
Typ projektu: rezidencia / ob.vybavenosť
Poskytovaná služba: refinan. akvizície pozemkov
Rok: 2011