SK | EN

Hlavné výhody ktoré poskytujeme našim klientom

  • Dôkladná znalosť slovenského a českého realitného, IT a finančného trhu, jeho hráčov a jeho špecifík
  • Dlhoročné skúsenosti na realitnom a finančnom trhu so silnými referenciami
  • Na mieru šité riešenia umožňujúce maximalizáciu hodnôt (schopnosť ponúknuť plnohodnotné riešenia alebo podporu v špecifických oblastiach)
  • Osobné kontakty a skúsenosti zo spolupráce s významnými domácimi a zahraničnými investormi, fondmi, developermi a bankami

 

Stabilný, skúsený a spoľahlivý partner v turbulentných podmienkach dnešného trhu je viac ako nevyhnutnou podmienkou umožňujúcou minimalizáciu trhového, finančného a operatívneho rizika v projektoch.

Angažovanie špecializovaného nestranného poskytovateľa služieb je kľúčom k eliminácii potenciálnych problémov; znamená lepšie finančné podmienky, a tým maximalizuje návratnosť investícií do projektov a ich hodnotu.