SK | EN

Charakteristika spoločnosti

  • Spoločnosť sa špecializuje na poradenstvo a podporu pri vyhľadávaní, realizovaní a manažmente investícií ako aj na finančné štrukturovanie realitných, IT, infraštrukturálnych a finančných projektov na slovenskom a českom trhu.
  • GRADIAL IM aktuálne aktívne riadi projekty v celkovej hodnote presahujúcej 250 miliónov Eur.
  • Vďaka svojmu modelu a komplexnosti ponúkaných služieb, spoločnosť efektívne spravuje viaceré investičné projekty a fondy pre investorov a finančných partnerov.
  • Spoločnosť poskytuje na mieru šité služby - od kompletných riešení pre podporu investícií až po parciálne aktivity na základe požiadaviek klienta.

Spoločnosť GRADIAL INVESTMENT MANAGEMENT, a.s. vznikla v roku 2007 na Slovensku a v roku 2009 rozšírila svoju činnosť aj do Českej republiky. Pracujeme ako nezávislý poradca s cieľom poskytovať plnohodnotné služby manažmentu a investičného poradenstva. Spoločnosť spolupracuje  s poprednými domácimi a zahraničnými hráčmi a investičnými spoločnosťami.